Hírek

  VP2-4.1.1.9-21 ÁLLATTARTÓ TELEPEK MEGÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

  A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése révén. Emellett az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

  Energetikai fejlesztés megvalósítása esetén a maximális 100 pontból legfeljebb 15 pont kapható, minimális pontszám a nyeréshez 40 pont. 

  Energetikai, pl. napelemes beruházás a támogatás igénybevétele mellett nagyon kedvező megtérülést biztosít. Így energetikai fejlesztések megvalósítása jelentős mértékben javítja a pályázat nyerési esélyeit.

  A pályázat legfontosabb jellemzői:
  A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
  Első szakasz: 2021. május 12. – 2021. május 25.
  Pályázók köre: Mezőgazdasági termelők/Állattartó telepek
  Pályázati keretösszeg: 30 Mrd Ft
  Megvalósítási időszak: 24 hónap
  Fenntartási időszak: 5 év
  A projekt területi korlátozása: nincs korlátozás, az ország teljes területén
  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
  Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke: a megítélt beruházási támogatási összeg 50%-a (a támogatási intenzitás esetenként 60%-ra nőhet)

  Ebben a konstrukcióban önállóan is lehet megújuló energiára pályázatot benyújtani!

  Támogatható tevékenységek


  Önállóan támogatható tevékenységek
  A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása az alábbi célterületi bontás szerint.

  Baromfitartó telepek korszerűsítése
  Sertéstartó telepek korszerűsítése
  Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
  Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése
  Egyéb állattartó telepek korszerűsítése /lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás./
  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében maximum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében maximum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek tekintetében maximum 20 millió Ft.

  Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
  Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

  B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:

  Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.
  Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)
  A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

   

  További részletek itt elérhetők. 

   

  Segítségre, további információra van szüksége? Kollégáink állnak rendelkezésére!