Hírek

  Napelemtelepítés új szabályai (viszwattos vagy hálózatra termelő, nem-HMKE)

  Napelemtelepítés új szabályai: Viszwattos- vagy hálózatra termelő, nem-HMKE - rendszerek esetében

   

  MEGSZŰNT A KORLÁTOZÁS, mely kötelezte a VÁLLALKOZÁSOKAT az energiatároló beépítésére (vagy kiváltására) - (viszwattos- vagy hálózatra termelő rendszer, ami HMKE 50kW-nál nagyobb, de 3 MW-nél kisebb rendszer esetén)

   

   

   

   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  ELŐZMÉNYEK

  (mely korlátozásokat eltörölték)

   

  A naperőművek, mint időjárásfüggő villamosenergia-termelők, komoly kihívás elé állítja a teljes villamosenergia-hálózatot, a rendszerirányítónak (MAVIR) minden pillanatban biztosítania kell a rendszeregyensúlyt.
  A kiszámíthatatlan termelést a pillanatról pillanatra, MAVIR által szabályozható kiegyenlítő szabályozási szolgáltatók (gázerőművek, gázmotorok, akkumulátorok, stb.) ellensúlyozzák. Ezen szabályozható egységeknek, a rendelkezésre álló összteljesítményének mindenkor nagyobbnak kell lennie, mint az időjárásfüggő (és egyéb kiszámíthatatlan) termelés és/vagy felhasználás.
  Az utóbbi időben a napelemek rohamos terjedésével a biztonságos puffer eltűnni látszott, épp ezért vezettek be komplett stopot az új napelemes erőművek csatlakozására (és ez közrejátszott a lakossági napelemek betáplálási lehetőségének megszüntetésében is).

  Jelenleg nincs szabad csatlakozási kapacitás új időjárásfüggő termelői kapacitásra (üzembiztonsági korlátozás van életben). Az átmeneti helyzetet a 2022. július 15-én a MAVIR Üzemi Szabályzatának új (28. számú) módosításával oldották fel (Üzemi Szabályozás [ÜSz] elérhető itt, közvetlen link a szövegre itt) – a korlátozás marad, azonban bizonyos feltételeknek megfelelő naperőműveket mégis lehet építeni. A szabályokat tovább szigorította a 2022. október 21-én hatályba lépő 29. számú módosítás. Az új szabály, meglepve az iparági szereplőket is, nemcsak a hálózatra termelő napelemes rendszereket, hanem a saját felhasználást kielégítő, hálózatra nem termelő (ún. viszwatt-védelmes) naperőműveket is érinti.

   

   

  Napelemek aFRR-képessége és energiatároló beépítésének (vagy kiváltásának) kötelezettsége

   

  Időjárásfüggő termelői egységek “olyan termelői egységek, amelyek által szolgáltatott hatásos villamos teljesítmény függ az időjárási viszonyoktól. Ilyen pl. a szélerőművi és a fotovillamos (PV) termelés.” (ÜSz 2.3.79). Az Üzemi Szabályzat alábbi részeinek hatálya kiterjed a kistermelő erőművekre, tehát bármilyen, hálózatra csatlakozó, háztartási méretű kiserőművet meghaladó méretű termelőegységre.

  A szóban forgó részletszabályok a MAVIR Üzemi Szabályzat 5.1.9 (H) b) (bf) részében (68. oldal) találhatók.

  Szabad csatlakozási kapacitás hiányában (azaz üzembiztonsági korlátozás esetén, amely jelenleg az egész országra kiterjed) is telepíthető időjárásfüggő termelő, amennyiben üzembehelyezéskor megfelelnek az alábbi két üzembiztonsági feltételnek, és azok teljesítését folyamatosan vállalják:

   

  1.  aFRR (automatikus utasítású FRR) szabályozási képesség teljesítése, és az erre vonatkozó akkreditáció megszerzése – ez azt jelenti, hogy a rendszerirányító MAVIR automatikusan lekapcsolhatja a termelőegységet leszabályozás során (természetesen ennek megvannak a szabályai, amiért kompenzáció is jár). Az aFRR-akkreditált egységnek a szabályok szerint kötelező részt venni a kiegyenlítő szabályozási szolgáltatási piacon. Amennyiben a napelem névleges teljesítménye nem éri el a 3MW-t, akkor szükséges egy aggregátorral leszerződni, amelyen keresztül lehetséges (és kötelező) az akkreditáció megszerzése és a szabályozóenergia-piacon való részvétel.

  2. A termelő vagy harmadik személy az új erőműegység névleges teljesítőképessége 30%-ának megfelelő teljesítőképességű, közcélú hálózatra csatlakozó, nem időjárásfüggő aFRR kiegyenlítő szabályozási képességre akkreditálható, aFRR kiegyenlítő szabályozási szolgáltatás nyújtására és kapacitás felajánlására alkalmas újonnan létesített berendezést (aFRR Berendezés) létesít, akkreditál és helyez üzembe az időjárásfüggő erőműegység üzembe helyezését megelőzően. Az aFRR Berendezés lehet az időjárásfüggő erőműnél, de más csatlakozási ponton is, az alábbi módok egyikén:

   

  1. Új aFRR berendezés (ami lehet energiatároló is), 2022. május 2-át követő csatlakozási igénybejelentéssel
  2. aFRR kiegyenlítő szolgáltatásra alkalmas felhasználói berndezés (DSR aFRR Berendezés), 2022. július 15-nál nem korábban akkreditálva

  A 29. módosítást követően a felhasználói csatlakozási pontra betáplálási kapacitás igény nélküli csatlakozó erőművi gépegység, azaz a hálózatra nem termelő, viszwatt-védelemmel ellátott naperőmű esetén is mindkét pontnak meg kell felelni!

  A 2. pontban a kapacitás felajánlására alkalmas azt jelenti, hogy az adott kiegyenlítő egységnek – megfelelő üzemi körülmények között – mindenkori rendelkezésre állást kell biztosítani tudnia, tehát az időjárásfüggő erőmű nem jön szóba. Ilyen típusú rendszerszintű kiegyenlítő-szolgáltatást tipikusan gázerőművek, gázmotorok, szabályozható fogyasztási egységek vagy villamosenergia-tároló rendszerek tudnak biztosítani.

  Villamosenergia-tároló formájában biztosított aFRR Berendezés esetén annak az időjárásfüggő erőműegység névleges teljesítőképességére vetítve legalább 0,6 MWh/MW névleges villamosenergia-tárolási kapacitással kell rendelkeznie. Amennyiben a 30%-os teljesítményt vesszük figyelembe (0,3 MW/MW) legalább két óráig tölthető / meríthető akkumulátort jelent.

  Harmadik fél által létesített új egység az, aminek hálózati csatlakozására vonatkozó igénybejelentése nem korábbi, mint 2022. május 2. – és a 30%-nak megfelelő kapacitás csak az adott időjárásfüggő erőmű csatlakozásának biztosítása érdekében vehető figyelembe (tehát többszörösen nem – ennek nyilvántartásbavételi szabályai még nem ismertek), és erről az aFRR berendezés tulajdonosa írásbeli nyilatkozatot tesz. A fenti felételeknek megfelelést a napelem üzemelése során folyamatosan biztosítani kell.

  A fenti szabályokat a 2022. július 15.-t (1-es pont tekintetében 2022. október 21-ét) követően kiadott csatlakozási műszaki gazdasági tájékoztatókban – ideértve a meglévő csatlakozási pontra vonatkozó, új betáplálási kapacitásigény nélküli időjárásfüggő erőművi csatlakozási igényekre vonatkozó csatlakozási szerződésmódosítási ajánlatot is – kell alkalmazni.

   

   

  Mi a teendő új napelem telepítése esetén?

  Összefoglalva: új napelem rendszer telepítése esetén (viszwattos- vagy hálózatra termelő rendszer, ami HMKE 50kW-nál nagyobb, de 3 MW-nél kisebb rendszer)

  A NAPELEM MŰSZAKI ÉS SZABÁLYOZÁSI FELTÉTELEI
  1. Az invertere távvezérelhető és teljesítménye 10%-ának megfelelő lépésenként szabályozható
  2. A távvezérlés be van kötve egy aggregátorhoz, amin keresztül a kiegyenlítőszabályozási-energia szolgáltatási piacon részt vesz az egység. Az erre vonatkozó kötelező MAVIR akkreditáció az aggregátoron keresztül történik.
  A VILLAMOSENERGIATÁROLÓ EGYSÉG MŰSZAKI ÉS SZABÁLYOZÁSI FELTÉTELEI
  1. A teljesítménye a napelem névleges teljesítményének 30%-a, kapacitása a névleges teljesítmény 60%-a.
  2. A távvezérlés be van kötve egy aggregátorhoz, amin keresztül a kiegyenlítőszabályozásienergia- és kiegyenlítőszabályozási kapacitáspiacon részt vesz az egység. Az erre vonatkozó kötelező MAVIR akkreditáció az aggregátoron keresztül történik.

   

   

  Hogy fog a napelem és az akku működni? Ki irányítja és milyen bevétel származik ebből?

  A NAPELEMES RENDSZER RÉSZVÉTELE A KIEGYENLÍTŐ PIACON

  A napelemnek a fent leírt akkreditáció megszerzésével kötelező részt vennie a kiegyenlítőszabályozásienergia-piacon. Ez az aggregátoron keresztül, az ő irányításával történik. Konkrétan ez úgy néz ki, hogy az aggregátor figyelemmel kíséri, hogy melyik órában működik a napelem, és azokban az órákban bizonyos (negatív!) összegért felajánlja a MAVIR-nak, hogy a MAVIR többletenergiáját átveszi a napelemet lekapcsolásával. Ha a MAVIR lehívja ezt az opciót, abban az energiaellátás ugyanúgy zajlik tovább, csak a lekapcsolt napelem helyett a hálózatról kapja a telephely a villamos energiát, és mindezért a MAVIR még fizet is. Tehát profit keletkezik, aminek elosztásáról az aggregátorral előre megállapodást szükséges kötni.

   
  A VILLAMOSENERGIA-TÁRÓLÓ RÉSZVÉTELE A KIEGYENLÍTŐ PIACON

  Villamosenergia-tároló esetén aktívabb menedzsmentre van szükség – viszont jelentős pénzügyi eredménye is lehet ennek az aktivitásnak! Sokszor felmerül a kérdés, hogy saját felhasználásra lehet-e használni a megépítendő akkut. A válasz, hogy nem, hiszen az fel van ajánlva a rendszer kiegyensúlyozására (MAVIR-nak), és ezt a képességet fenn kell tartani. Tehát az akku rugalmasságát a felhasználó nem tudja hasznosítani, annak működését nem ő, hanem távvezérléssel az aggregátor irányítja.

  A működés úgy néz ki, hogy az aggegátor felajánlja a kisütési és töltési kapacitást a MAVIR részére. Kisütés esetén az aggregátor elad energiát a MAVIR-nak, töltés esetén az aggregátor megveszi az energiát a rendszertől. Tipikusan amikor a MAVIR vesz a kiegyenlítőpiacon, az nagyon magas áron történik, amikor a MAVIR elad, az alacsony (akár negatív) áron történik, tehát egy ilyen egység jelentős pénzügyi eredménytermelő-képességgel rendelkezik. Ehhez persze aktív menedzsmentre van szükség olyan szempontból, hogy ezt a képességet mindig fenn tudja tartani a villamosnergia-tároló, valamint megfelelő áron történjenek a felajánlások. Ezért az aggregátor szaktudása kiemelkedő fontossággal bír, valamint az, hogy milyen profitmegosztási szerződést köt az aggregátor és az üzemeltető/beruházó (tehát ön).

  Az aggregátorok nyilvántartása a MEKH honlapján érhető el.

   

   

   

  Inverterre vonatkozó új szabályok – távoli szabályozhatóság és adatszolgáltatás

  Az alábbi részletszabályokat az ÜSz 5.1.9 (B) h) és i) pontja tartalmazza

   

  200 KW FELETTI NAPELEM-RENDSZEREK

   

  200 kW feletti időjárásfüggő saját célra termelő (SCTE) erőmű (napelem) létesítése esetén csak olyan inverter vagy invertercsoport telepíthető (akár meglevő cseréjeként is), amely olyan kommunikációs modullal rendelkezik, melyen keresztül az erőmű váltakozó áramú oldali kiadott teljesítménye legalább az erőmű beépített teljesítménye 10%-ának megfelelő lépésenként szabályozható. Ezt a követelményt azokra az a) pont hatálya alá tartozó erőművekre kell alkalmazni, melyek számára a hálózati csatlakozására vonatkozó műszaki gazdasági tájékoztató (MGT) 2022. október 21-ét követően kerül kiadásra. Ezen követelmény üzembe helyezési feltétel.

   

  200 KW ALATTI NEM HMKE NAPELEM-RENDSZEREK

   

  A távoli hozzáférésű adatkommunikációra képes inverterrel rendelkező időjárásfüggő SCTE napelemek kötelesek a 15 perces váltakozó áramú oldali átlagteljesítmény adataikat harmadik személy útján az elosztó részére elérhetővé tenni a valós üzemet követő legrövidebb időn belül, de nem később mint 1 nap. A hálózati engedélyesek (elosztók) az adatküldés elvárt formájáról és módjáról a harmadik személyt a honlapjukon történő közzététel útján tájékoztatják. A rendszerhasználó előző kötelezettségének megszegése a rendszerhasználó hálózathasználati szerződésének tekintetében szerződésszegést jelent, és ezért az abban foglalt szankciók alkalmazandóak.

   

  HMKE NAPELEM-RENDSZEREK

  Az adatoknak a hálózati engedélyesek részére történő elérhetőségét távoli hozzáférésű adatkommunikációra képes inverterrel rendelkező HMKE-k tekintetében az Elosztó szabályzat rendezi.

   

  _____________________________________________________________________________________________________________________

   

  Ha kérdései vannak a fentiekkel kapcsolatban, írjon bátran az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy hívjon minket a +36-30-737-9777 telefonszámon.

  A fenti bejegyzés nem minősül jogi- és pénzügyi tanácsadásnak, csak tájékoztató jelleggel készült.

   

  Elérhetőségeink

  Free Energy Team Kft.
  9028 Győr, Fehérvári út 78. (Ternyák udvar - leghátul, jobbra)
  +36 30 737 9777
  info[kukac]napelemtechnika.hu

  Forgalmazott termékeink

  logo_napelemtechnika.png