Blog

  Egyre nagyobb teret nyer a megújuló energiafelhasználás

  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közzétette hivatalos oldalán a 2020-as év energiafelhasználására vonatkozó éves statisztikát, mely kedvező adatokat tár elénk a megújuló energiafelhasználást illetően. Elértük ugyanis a megújuló energiaforrásból előállított energiafelhasználásnak 13.9%-os részarányát, melynek köszönhetően Magyarország sikeresen teljesítette az erre vonatkozó, megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK 2020-as célkitűzését.

  2020-ban összességében 451 673 TJ termeltek az elsődleges energiahordozók, melyek magukba foglalják a nukleáris, földgáz, kőolaj és kőolaj-termékek, szén és szén-termékek, a megújuló energiaforrások és nem megújuló hulladék által termelt energiát. Ezeknek aránya is megváltozott, a megújuló energiaforrások termelése 1.4%-os növekedést mutat, míg a fosszilis energiahordozók 5.7%-kal, a nukleáris pedig 1.5%-kal kisebb arányban jelentek meg a statisztikában.

  Az importfüggőség mértékét is sikerült mérsékelnünk, hiszen bár a kőolaj nettó importja 5 917 k-t-ról mindössze 5 901 kt-ra csökkent, a villamosenergia felhasználásán belül a nettó import aránya 26.8%-ról 25.1%-ra esett vissza, így importfüggőségünk 69.1%-ról 56.2%-ra csökkent.

  A primer belföldi felhasználást illetően is biztatók a mutatók, hiszen a korábbi évhez képest az elsődleges megújuló energiaforrások felhasználása 4.6%-kal nagyobb értéket hozott, míg a nukleáris energia felhasználásában 1.5%-os, a villamos energia nettó importjában pedig 7.2%-os visszaesés tapasztalható.

  A primer belföldi felhasználás az alábbiak szerint alakult 2020-ban:

  67.9% - fosszilis energiahordozók

  16% - nukleáris energia

  11.2% - megújuló energiaforrás

  3.8% - villamosenergia import

  1.1% - nem-megújuló hulladékok és egyéb forrás

   

  Ami még meghökkentő adat, hogy míg a villamosenergia-termelés mennyiségét illetően a megújuló energiaforrás önmagában 17.9%-os növekedést mutat, addig ezen belül is a napelem termelte energia jelentős mértékben, 64.3%-kal meghaladta az előző évben termelt mennyiséget.

  Jobban belegondolva azonban nem is olyan meglepő ez, hiszen egyre többen felismerik, mekkora lehetőség rejlik a saját napelem rendszer kiépítésében.

  A teljes statisztika itt tekinthető meg.